Национален Исторически Музей

English version
Начало»КолекцииКолекция „Снимки от Възраждането”»

Колекции

Колекция „Снимки от Възраждането”

Снимките са източник на ценна информация за историческото ни минало. Чрез тях се документира нашата история. В музейната практика снимките се използват в научно-изследователската и издателска дейност,при създаването на изложби и музейни експозиции,при направата на филми,при отразяване на юбилейни годишнини от важни исторически събития.

Снимките са също източник на информация за развитието на българската фотография.

Колекцията „Снимки от Възраждането“ при НИМ съдържа над 300 инвентарни номера.В нея се съхраняват оригинални или репродуцирани портрети и снимки с документален характер.

Колекцията включва:

1.Портрети на лица–

a) български дейци,живeли и работили в епохата на Възраждането – изтъкнати просветни дейци, идеолозите на националнореволюционната организация, участници в легиите, апостолите и дейците на Априлското въстание, българи, изпратени на заточение, опълченци от Освободителната война;

б) чужди дейци, свързани с българската история до Освобождението – заемали се с различни мисии, отразявали ужасите след потушаването на Априлското въстание, портрети на командващи руската армия по време на войната 1877– 1878 г.

2.Групови портрети на въстаници, поборници, опълченци и снимки на събития–Червеноводската чета,поборници на Козлодуйския бряг.

3.Снимки на исторически местности, паметници и чествания, свързани с националноосвободителните борби на българския народ – спасяването на Самарското знаме, съсСкобелевия парк в Плевен,паметника на Васил Левски в Карлово.