Национален Исторически Музей

English version
Начало»КолекцииКолекция „Сфрагистика” /Печати/»

Колекции

Колекция „Сфрагистика” /Печати/

Колекцията включва екземпляри от периода ХVІІ в. – 60-те години на ХХ в. и съдържа 466 печата. Те могат да бъдат разпределени в няколко групи:

Печати на държавни институции и учреждения като например печат с герба на Княжество България (90-те години на ХІХ в.), печат на Канцеларията на българските ордени (края на ХІХ – началото на ХХ в.), печат на гр. Габрово (1879 г.), печат на Камарата на народната култура в Царство България (40-те години на ХХ в.), печат на българското дипломатическо представителство в Будапеща (края на ХІХ в.), на българската легация в Рим (началото на ХХ в.) и др. Тук могат да се споменат и печатите на различни военни части от българската армия.

Училищни и читалищни печати и такива на културни институции: на Ефория „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ (края на ХІХ в.), на Народния театър и Народната опера (30-те – 40-те години на ХХ в.), на музикална къща „Кремона“ в гр. Казанлък (началото на ХХ в.) и др.

Печати, свързани с дейността на Българската екзархия в края на ХІХ и началото на ХХ в. в Истанбул, Македония и Одринска Тракия – на Екзарх Йосиф І, на Охридски митрополит Борис (1883 г.), на Велески митрополит Мелетий (1908 г.), на български общини, училища и църкви.

Лични печати на изтъкнати българи – на дипломатите Никола Ризов и Димитър Станчов, на историците проф. Петър Ников и проф. Васил Златарски, на княгиня Мария-Луиза Пармска, на ген. Никифор Никифоров, на монаси от ХІХ в., както и лични печати на мюсюлмани (предимно от ХVІІІ и ХІХ в.).

Печати, свързани с дейността на комунистическата партия в България преди и след 9 септември 1944 г. – на партийни групи и организации от различни български селища, партизански печати, печати на местни организации, на Съюза на борците против фашизма; фалшиви полицейски печати, ползвани от партизанския отряд на Славчо Трънски и др.