Национален Исторически Музей

English version
Начало»КолекцииКолекция „Плакати”»

Колекции

Колекция „Плакати”

Колекция „Плакати“ е обособена като самостоятелна музейна колекция към фонда на Националния исторически музей през 1980 г.

В нея се съхраняват предимно български плакати, издадени в периода от 1950 г. до наши дни. В тематично отношение колекцията е попълнена с политически плакати; плакати за юбилейни чествания; филмови плакати, плакати за изложби, театрални, оперни, балетни и др. представления; плакати със спортна тематика; рекламни плакати.

В сбирката се съхраняват оригиналите на плакати, създадени по повод 1300-годишнината от основаването на българската държава и плакати с тематика „Борбата за мир“.

Чуждестранните експонати са малко на брой и жанрово се отнасят към темите – кино и изложби.

Сбирка „Плакати“ съдържа 1 270 инвентарни номера с 11394 фондови единици.