Национален Исторически Музей

English version
Начало»КолекцииКолекция „Периодичен печат 1878 – 1944 г.”»

Колекции

Колекция „Периодичен печат 1878 – 1944 г.”

ККолекцията се състои от близо 4000 броя периодични издания. Те са незаменим и важен източник на информация, отразяващ отминалите исторически събития.

 

Колекцията включва отделни броеве и годишнини от големите и основни политически, научни, научно-популярни и литературно-художествени издания, излизали в Княжество и Царство България.

Сред тях са печатни органи на буржоазните партии и организации – вестниците „Български глас“, „Свобода“, „България“, „Мир“, „Знаме“, „Пряпорец“, „Свободно слово“, „Земеделско знаме“, „Слово“, „Демократически сговор“, сп. „Отец Паисий“ и др.

Изданията за наука, литература и критика са представени от „Периодическо списание на Българското книжовно дружество“, сп. „Мисъл“, сп. „Ново време“, сп. „Летописи“, сп. „Везни“, сп. „Изкуство и критика“, „Списание на БАН“, сп. „Сборник за народни умотворения и народопис“, сп. „Македонски преглед“, сп. „Златорог“ и др.

Богатството на колекцията се определя от наличието на списания, посветени на българския театър и изкуство, от илюстровани и военни издания, възпоменателни листове, от вестничета и списания за деца, от периодика – в. „Народен театър“, сп. „Български артист“, сп. „Изкуство и критика“, сп. „Художник“, в. „Музикален живот“, в. „Илюстрована седмица“ и сп. „Художествена седмица“, в. „Военни известия“, сп. „Детски свят“, сп. „Пчелица“, в. „Утро“, в. „Дневник“, в. „Зора“.

В колекцията се съхраняват и броеве на „Държавен вестник“ от 30-те и 40-те години на ХХ в.

Колекцията се комплектува от 1975 година.