Национален Исторически Музей

English version
Начало»КолекцииКолекция „Паметници от ранните векове на османското владичество над българските земи (ХV-ХVІІ в.) »

Колекции

Колекция „Паметници от ранните векове на османското владичество над българските земи (ХV-ХVІІ в.)

Целта за създаването на тази колекция е да се документират събитията от ранните векове на османското владичество (завладяването на страната от османлиите, налагането на исляма, ранните въстания за възвръщане на националната независимост), както и да се покаже специфичното място, което заемало българското население и представляващата го институция – християнската църква, в рамките на новата държава – Османската империя.

Сбирката, която съдържа близо две хиляди предмета, е създадена през последните 40 години изключително чрез откупки от гражданите. В нея предметите с археологически произход са сравнително малко. Поради тематично широкия обхват на сбирката, образците, които я оформят, са твърде разнообразни – оръжия, предмети на бита, накити, произведения на приложните изкуства, част, от които са местни произведения, а друга са вносни от по-далечните предели на Османската империя и Западна Европа.

Най-голям е броят на произведенията на металообработващите занаяти, като несъмнено най-атрактивни са златарските произведения – накитите и ритуалните съдове. Особено многобройни са онези образци, които произлизат от северозападните предели на страната. В голямата си част те са изработени от занаятчии, следващи моделите на т. нар. Чипровска златарска школа, чийто разцвет обхваща времето от втората половина на ХVІ в. и достига до разгрома на въстанието в Чипровския край през месец септември 1688 г. Особено атрактивни са десетината богато декорирани сребърни чаши (тасове), чиято релефна украса включва многобройни реални или митични животински изображения – елени, жаби, птици, кучета и много други. Голяма група от впечатляващи предмети в сбирката са накитите, предимно женски (диадеми и прочелници, обеци и наушници, гривни, пръстени и много огърлия). С малки изключения, те са изработени от сребро чрез почти неизменното прилагане на сложните, специфични за балканските златари техники на филиграна и гранулацията. Красотата на украсните им елементи, съчетаващи традиционни балкански средновековни форми с източни, предимно арабескови мотиви, е подчертана често чрез прилагането на амалгамна позлата.

Впечатляваща група предмети в сбирката са и фаянсовите съдове, изработени в големите османски работилници на градовете Изник и Кютахия. С малки изключения те са открити при археологическите разкопки, предприети през 80-те и 90-те години на миналия век в руините от манастирския комплекс на остров Свети Иван при Созопол. Многоцветният им подглазурен колориаж и богатата им, специфична за османските произведения растителна украса, включваща като основни елементи лалета и карамфили, създават добра представа за спецификите на естетическо чувство на местното общество от годините на Късното средновековие.Съвременните ни представи за вкуса на хората от епохата се допълват и от впечатляващите и до днес с изяществото на формите си трапезни съдове, главно чаши и кани, произведени в работилници на остров Мурано във Венецианската република. Открити в останките на претърпял крушение при град Черноморец в края на ХVІ в. кораб, те са също добри свидетелства за активността на търговските контакти от епохата.