Национален Исторически Музей

English version
Начало»КолекцииКолекция „Накити”»

Колекции

Колекция „Накити”

В колекция „Накити“ има над 9000 културни ценности от ХVІІІ в. до наши дни. Първите постъпления са получени през 1975 г. Това са накити, изкупувани от населението чрез ДП „Златарска промишленост“. В Комитета за култура е създадена комисия, която преглежда и отделя старинните накити и монети и ги купува на килограм от „Златарска промишленост“. През 1975 г. ги предава на новосъздадения Национален исторически музей. Така са спасени от претопяване много накити и други предмети от метал, предимно сребърни. За съжаление, за тях няма никакви сведения на кого са принадлежали и къде са битували. През годините сбирката е попълвана целенасочено. Сега в НИМ се съхраняват прекрасни произведения на златарството от Северозападна България, Тетевен, Самоков и други.

Повече от 2/3 от колекцията са традиционни накити, носени от българката през ХVІІІ, ХІХ до началото на ХХ в. Това са накити за украса на главата – тепелъци (кръгли, украсени плочки, пришивани на малка шапчица), игли за коса (служели и за закрепване на кърпата), прочелници, подбрадници, надушници (накити, подобни на обеците, носени прикрепени на текстилна лента над ушите), обеци и накити за украса на тялото и ръцете – огърлици, колани, пафти (метални закопчалки за колани), гривни и пръстени.

Бижутата, допълващи градския тоалет, са в по-малко количество. Това е обяснимо, тъй като те могат да се носят дори днес и хората трудно се разделят с тях. Въпреки това, НИМ притежава колекция от брошки и игли с вензелите на владетелите от Третото българско царство и на членове на техните семейства, които са били подарявани на изтъкнати политически личности и приближени.