Национален Исторически Музей

English version
Начало»КолекцииКолекция „Наградни и други отличия”»

Колекции

Колекция „Наградни и други отличия”

Колекцията се състои от 5000 наградни отличия, сред които са и отличията от фонда на бившия Музей на политическите партии и движения. Ценна, атрактивна и представителна, колекцията включва български ордени, медали и знаци, учредени от княз Александър І, княз Фердинанд І (цар на българите от 1908 г.) и цар Борис ІІІ, наградни отличия, учредени след 1944 г., чужди ордени и медали.

Колекцията съдържа отличия, отсечени по повод юбилейни годишнини и важни исторически, научни, културни и спортни събития.

С изключителна историческа стойност са матриците на български княжески и царски ордени, медали и знаци, съхранявани в НИМ от 2010 г.

През 1997 г. чрез дарение от Президентството в колекцията постъпват 29 броя най-високи степени български и чужди ордени.

НИМ притежава личната колекция от български и чужди висши степени ордени на големия български патриот и дипломат Димитър Станчов, получена като дарение през 2007 година.

Богата и пълна е колекцията с ордени и медали, учредени в Народна република България, както с награди и знаци на различни градове от страната.

Важен дял от нея са грамотите и наградите, получени от известни български личности за постигнати успехи в областта на културата и спорта като Христина Морфова, Елисавета Багряна, Христо Вакарелски, Георги Парцалев, Гена Димитрова, Стефка Костадинова и др.

В колекцията се съхраняват наградни отличия на Министерството на външните работи, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, отсечени в Република България, действащи и в настоящия момент.

Колекцията се комплектува от 1975 година.