Национален Исторически Музей

English version
Начало»КолекцииКолекция „Документи от Възраждането”»

Колекции

Колекция „Документи от Възраждането”

Националният исторически музей притежава колекция „Документи от Възраждането“, която наброява повече от 290 културни ценности. Те са с различно време на създаване и отразяват етапите от борбата на българския народ за независимост – културно-просветно движение, борба за независима църква и националноосвободително движение.

Колекцията включва:официални османски документи (султански фермани, тапии, крепостни актове, съдебни преписки, паспорти, досиета, османски облигации); лични документи на видни дейци от Възраждането (писма, телеграми, визитни картички, кръщелни и брачни свидетелства, завещания, търговски тефтери, тетрадки със записки, квитанции, разписки); официални български документи (учебници, училищен правилник, училищни тетрадки, свидетелства, доклади и отчети; клетва, прокламации и протоколи на БРЦК; списък с жертвите от 1876 г., манифест, свидетелства на опълченци и документи за Освободителната война).

Едни от най-интересните и значими документи, свързани с Апостола на свободата Васил Левски и неговите съмишленици,са – План за Освобождение на България на Г. С. Раковски, Нареда на работниците за Освобождението на българския народ, изработена от В. Левски, писмена клетва на Левски и негови писма до П. Хитов и Ф. Тотю, личният бележник на Васил Левски, страница от личния бележник на Христо Ботев и негово писмо от БРЦК в Букурещ.