Национален Исторически Музей

English version
Начало»КолекцииКолекция „Документи и информационни материали след 9.ІХ. 1944 г.”»

Колекции

Колекция „Документи и информационни материали след 9.ІХ. 1944 г.”

Колекцията „Документи и информационни материали след 9.ІХ.1944 г.“ е създадена през 1975 г. Тя съдържа 2271 инвентарни номера с 5943 фондови единици.

Според информацията, която носят документите, те могат да бъдат групирани в няколко раздела: документи за икономическото развитие на страната, политическата история, културата; науката и образованието; документи за отделни личности – политици и общественици, научни и културни дейци, спортни деятели.

Към документите, свързани с икономическото развитие на страната ни, са рапорти на производствени колективи, трудови характеристики и автобиографии, производствени и лични планове, договори за социалистическо съревнование, призиви, обещания, грамоти и др. на трудови бригади и колективи от различни строителни обекти от национално и регионално значение – АЕЦ „Козлодуй“ (1973–1974 г.), Мини „Марбас“ (1976 г.), Национален младежки обект „Девня“ (1972 г.), Азотно-торов завод – Димитровград, Химически комбинат – Димитровград (1972–1976 г.), Мини „Марица-Изток“ (1970–1975г), Фериботен комплекс „Варна– Иличовск“ (1978 г.), Машиностроителен завод „Антон Иванов“– Пловдив (1975 г.), Металургичен завод„Ленин“– Перник (1953 г.) В сбирката се съхраняват информационни бюлетини, дипляни и исторически справки за Пловдивския мострен панаир (1975–1980 г.)

Документите, отнасящи се до политическата история, са свързани с:

участието на България в последната фаза на Втората световна война (1944–1945 г.) – заповеди на главнокомандващия І-ва българска армия ген. Вл. Стойчев, позиви, първомайски апели до бойците, писма, телеграми; референдум за народна република (ІХ.1946 г.) – бюлетини; бригадирско движение (1946–1948 г.) –удостоверения, членски книжки, списъци на националните младежки бригади, грамоти и др.; конгреси и отчетно-изборни конференции на БКП, БЗНС, ОФ, БПС за периода 1950–1989 г.; национално честване на 1300-годишнината от създаването на българската държава, (1981 г.); Международната детска асамблея „Знаме на мира“ (1979, 1981 г.); Световния парламент на мира (1980 г.); парламентарни, президентски и местни избори (1990–2001 г.) – изборни бюлетини, агитационнни листовки, обръщения, програми, платформи, рекламни материали и др. на политически партии, движения и коалиции.

В сбирката се съхраняват документи на политиците Георги Андрейчин, проф. Михаил Геновски, проф. Станчо Чолаков и Соломон Паси, на художниците Владимир Димитров-Майстора, Иван и Екатерина Ненови, на „бащата“ на българското кино Васил Гендов и съпругата му Жана Гендова, на артиста Константин Кисимов, на оперните певици Елисавета Йолович и Гена Димитрова, на поетесата Елисавета Багряна, на народната певица Вълкана Стоянова и др.