„…Като ги видял да бягат, Симеон (той както разправят, бил застанал на едно удобно място, за да наблюдава изхода на сражението) се спуснал с цялата войска и превърнал бягството ѝ в нападение.“ („Българската победа при Ахелой“. Рисунка от Мадридския препис на „История“ на Йоан Скилица, XIII в.)

Българите побеждават ромеите при р. Ахелой, близо до днешния Несебър, 20 август 917 г.

Scroll to Top