Днешният ден несъмнено бележи едно от най-знаменателните събития в хилядолетната българска история – началото на въстанието на братята Асен (1190-1196)  и Петър (1185-1197) {2} слага началото на Второто българско царство.

838 години от началото на въстанието на Асен и Петър, 26 октомври 1185 г. {1}

Витрина с въоръжение от Второ българско царство в Националния исторически музей, зала 3 запад

Scroll to Top