Стефан Стамболов е роден на 30 януари 1854 г. в Търново (дн. Велико Търново). Учи в родния си град и в Духовната семинария в Одеса. Той е неразривно свързан с освободителното движение и с бъдещата съдба на България. Участва в Старозагорското въстание от 1875 г.

170 години от рождението на големия български революционер, политик и държавник Стефан Стамболов

Портрет на Стефан Стамболов, неизвестен художних, ЦДА

Scroll to Top