Обявяването на Независимостта на Княжество България е резултат от дългогодишна дипломатическа подготовка. Безспорните успехи, които страната постига в своето икономическо и културно развитие  и благоприятната международна обстановка предопределят успеха на начинанието.

115 години от обявяване на Независимостта на България, 22 септември 1908 г.

Манифест за обявяване на Княжество България за независимо царство
Манифест за обявяване на Княжество България за независимо царство

Scroll to Top