На 22.06.2024 г. Националният исторически музей ще бъде отворен за посетители до 17:00 ч.
Касите затварят в 16:00 ч.

На 22.06.2024 г. Националният исторически музей ще бъде отворен за посетители до 17:00 ч.

Scroll to Top