1973 – Началото

„Добрият историк… трябва да бъде безстрашен, непокварен, свободен, приятел на истината и свободата.“ Лукиан, II век

На 5 май 1973 г. с Разпореждане № 90 на Министерски съвет, се постановява създаването на Национален исторически музей и изграждането на Музеен комплекс в София.

Scroll to Top