Архитектурен детайл с кръст и надпис “АЗ, ГАГО”, свидетелстващ за високото равнище на грамотността сред търновското население през втората половина на XIV в. Варовик и следи от оцветяване; РИМ- Велико Търново

„Варварският цар Баязид, който се беше възгордял с победите си и със завладяването на много народи, реши – доброненавистникът! – да разори града [Търново], понеже бил слушал, че той е много голям, красив и укрепен със стени…“

Завладяване на Търново от османците, 17 юли 1393 г.

След битката на Косово поле на 15 юни 1389 г. султан Баязид I Светкавицата (1389-1402) оставя балканските християнски държави на мира за известно време, тъй като е зает с покоряването на независимите турски бейлици в Мала Азия. След две години на затишие през 1391 г. османски войски преминават р. Дунав и нанасят поражение на влашкия воевода Мирчо I Стари (1386-1418). На следващата година османски отряди достигат и опустошават Южна Унгария. Унгарският крал Сигизмунд I Люксембургски (1387-1437), който впрочем по-късно става император на Свещената Римска империя, веднага отвръща на удара и разгромява един техен отряд.

Владетелят на Търновското царство – цар Иван Шишман (1371-1395), който отдавна чакал подходящ момент да отхвърли васалното си положение спрямо Османската империя, обнадежден влиза в преговори със Сигизмунд за създаването на военен съюз срещу османците. След като Баязид, известен с буйния си нрав и избухливост, научава за преговорите през пролетта на 1393 г. потегля с голяма войска срещу Търново. В същото време цар Иван Шишман се намира в Никопол.
Търновград е обсаден от три страни от османската войска. При отсъствието на владетеля, защитниците са подкрепяни от последния за времето на Българското средновековие търновски патриарх Евтимий (р. нач. 30-те години на XIV в. – †ок. 1402).

Архитектурен детайл с кръст и надпис “АЗ, ГАГО”, свидетелстващ за високото равнище на грамотността сред търновското население през втората половина на XIV в. Варовик и следи от оцветяване; РИМ- Велико Търново
Архитектурен детайл с кръст и надпис “АЗ, ГАГО”, свидетелстващ за високото равнище на грамотността сред търновското население през втората половина на XIV в. Варовик и следи от оцветяване; РИМ- Велико Търново

В зала 3-запад на постоянната експозиция на Националния исторически музей могат да се видят множество свидетелства за разоряването на величествения и славен Търновград след средата на юли 1393 г. Сред тях тук показваме:

Scroll to Top