На 20 април 1876 г. в Копривщица е дадено началото на Априлското въстание. Този пореден епизод от започналата 8 месеца по-рано Източна криза не само се превръща в най-героична страница от епоса на борбата за българска свобода, но изиграва и изключително важна историческа роля.

146 години свободна България

Scroll to Top