Дигиталният формат на новия XXXVI брой от поредицата Известия на Националния исторически музей е вече готов.

Юбилеен сборник посветен на 50 годишнината на Национален исторически музей

Дигиталният формат на новия XXXVI брой от поредицата Известия на Националния исторически музей е вече готов.

Изданието е билингва и е с обем от 688 страници, като в него са включени 32 статии на специалисти от Националния исторически музей и негови приятели. Те са разпределени в 6 рубрики от областта на археологията, нумизматиката, всички периоди на историята на българските земи и музейните колекции.

Това е едно от най-значителните и ценни музейни издания в историята на най-големия музей в България.

Scroll to Top