В навечерието на Националния празник на България – трети март, Националният исторически музей получи ценно дарение. Богатият снимков материал е предоставен от Георги Х. Георгиев, бивш сценограф на Народния театър „Иван Вазов”

Ценен дарителски жест

В навечерието на Националния празник на България – трети март, Националният исторически музей получи ценно дарение. Богатият снимков материал е предоставен от Георги Х. Георгиев, бивш сценограф на Народния театър „Иван Вазов”. Дарителят в продължение на десетилетия събира и съхранява снимки, предимно от военната ни история и съпътстващи я аспекти. В името на следващото им добро опазване и задълбочено проучване по волята на Г. Георгиев те ще постъпят за съхранение във фонда музея.

Получените оригинални снимки обхващат времето от края на XIX и началото на XX век и предават допълнителни знания за лица и събития от миналото ни. Повечето от снимките илюстрират страни от военния живот в периода 1887 – 1918 г., т. е. след Сръбско-българската война от 1885 г. Представени са военни бойни и небойни формирования в мирно и военно време. Сред тях отличаващи се със съдържанието и добрата запазеност са снимки на: празника на Средногорския полк през 1896 г.; парад при завършване на летните маневри на войската, между 1905-1912 г.; ветеринарна лечебница, 1917 г.; читалня на 1-ви гаубичен полк, 1918 г. и др. Във военната тема са застъпени сюжети от различни родове войски – пехота, кавалерия, артилерия, като са представени индивидуални лица и групови сцени, които илюстрират освен специфична среда така и униформи и наградни отличия. Интерес представляват няколко семейни двойки от края на XIX век, при които мъжете са от средите на военните.

Особено информационно и илюстративно богатство са снимките свързани с живота и дейността на генерал-майор Вълко Василев. Те представят широк времеви спектър от края на 80-те години на XIX век до края на Първата световна война. Някои от снимките са с посвещения от негови школници и войници, и от техните семейства, което свидетелства за поддържаните добри взаимоотношения из военните среди. В обща снимка майор В. Василев е сред офицери и унтер-офицери от 24-ти пехотен Черноморски полк, 1900 г. Вече в състава на ловната дружинка можем да го видим в друга групова снимка на полка. Дарението съдържа и портретни снимки на бъдещия генерал-майор.

Вълко Василев е роден в Харманли на 14 юли 1862 г. През 1883 г. завършва Военното на Негово Княжеско Височество училище в София. Израства в кариерата си от: командир на рота от 4-ти пехотен Плевенски полк през Сръбско-българската война, 1885 г.; командир (полковник от 1910 г.) на 19-ти пехотен Шуменски полк, който е в състава на 1-ва бригада от 4-та пехотна преславска дивизия (3-та армия) през Балканската война, 1912-1913 г. до командир на 2-ра бригада от 1-ва пехотна софийска дивизия, командир на 7-ма пехотна рилска дивизия, която е в състава на 2-ра армия, вoюваща на Македонския фронт по време на Първата световна война, 1915-1918 г. (генерал-майор, 1916 г.).

Част от дарените снимки имат и друга информационна страна, която се свежда до направата им в едни от най-известните за времето си фотографски ателиета. Във Велико Търново работи О. Марколеско, а в София и Пловдив представители на фамилия Карастоянови. Имената на придворните фотографи се свързват с фотографии на княжеската и царската фамилия, на лица от управленския елит, на архитектурни забележителности и др.

Обогатяването на фонда на музея с тази колекция създава нови експозиционни и проучвателски възможности на неговите специалисти. Националният исторически музей благодари за направения от Георги Хр. Георгиев безусловен дарителския жест и припомня, че фондовете му са отворени за подобни ценни и родолюбиви дарения.

Scroll to Top