От 20 юни 2022 г. в зала 2 на Националния исторически музей може да влезете виртуално в храма на Фортуна в Улпия Ескус. Проектът на храма е изпълнен с всички детайли, разкрити по време на проучванията и характерни за епохата на съществуване на храма в лагера на V Македонски легион, колонията Улпия Ескус.

Храмът на Фортуна в Улпия Ескус оживява в залите на Националния исторически музей

От 20 юни 2022 г. в зала 2 на Националния исторически музей може да влезете виртуално в храма на Фортуна в Улпия Ескус.

Проектът на храма е изпълнен с всички детайли, разкрити по време на проучванията и характерни за епохата на съществуване на храма в лагера на V Македонски легион, колонията Улпия Ескус. Архитектурната възстановка е дело на архитект Юлий Фърков, който е работил дълги години заедно с Теофил Иванов в античния град. Виртуалната реалност е финансирана от бюджета на Националния исторически музей през 2019 г.Храмът се намира в югоизточния ъгъл на Форумния комплекс на града.

Храмът на Фортуна (templum Fortunae) е цялостно разкрит и проучен. На юг той граничи с decumanus maximus. Планът му е правоъгълен: дължина 50.20 м (север – юг) и ширина 28 м (изток – запад). Състои се от южен портик (колонада) с двуреден строителен надпис на латински език, дълъг 26 м; вътрешен правоъгълен двор с колонада; храмът на Фортуна; помещения на север от храма.

Целият комплекс бил изпълнен в коринтски стил. Латинският надпис съдържа имената и титлите на римския император Комод (180 – 192) на когото е посветен храма. Според съдържанието на надписа храма бил издигнат със средствата на “сдружението на занаятчиите” (collegium fabrorum) през 190 г. Колонадата на вътрешния двор била украсена с фриз – архитрави, изпълнени с релефни бикови глави и гирлянди от лавър. Храмът на Фортуна се състоял от предверие и култово помещение. Южната фасада имала четири коринтски колони. Върху триъгълният фронтон са изобразени две Виктории, които държат лавров венец. Вътре във венеца е имало релефно изображение – вероятно глава на Медуза, която да предпазва от злото. Храмовият комплекс е разрушен от готите или от земетресение през 376 – 378 г.

Цена за 5 мин. разходка в Храма на Фортуна: 6 лв.

Литература: Т. Иванов. Улпия Ескус. Римски, късноримски и ранновизантийски град. Том ІІ: Гражданска базилика и храм на Фортуна. Разкопки и проучвания, 34. София: Археологически институт с музей, 2005

Scroll to Top