Автор: Иван Христов, Тайните на нос Емине

Тайните на нос Емине

Настоящата книга предлага на читателя подробно описание на резултатите от проучването на ранновизантийската и средновековна крепост разположена на черноморския нос емине. Тя е допълнение към вече обнародваните резултати от проучванията в района на с. Емона, Община несебър, на екипи на националния исторически музей. Изследването притежава пет основни части. Освен поднесените факти и описание на културните ценности от разкопките на нос емине в книгата е намерил място преглед на запазените извори за древната история на района и история на археологическите проучвания от Феликс Каниц насетне.

Scroll to Top