Автор: Иван Христов. Тайните на залива Ченгене Скеле в Черно море, България

Тайните на залива Ченгене Скеле в Черно море

Настоящата книга е своеобразно продължение на публикациите ми свързани с археологическите проучвания на Западното крайбрежие на Черно море през последните 10 години. В случая акцента пада върху крайбрежната територия заключена между полуостров Метоха (нос Чукалята) и полуостров Форос (нос Форос) до Бургаския залив. Изборът на тази територия не е случаен – тя е своеобразно бяло петно на археологическата карта на Бургаския регион. Тук имам предвид, че археологическите проучвания в крайбрежната зона на границата между община Созопол и община Бургас са ограничени на изток до полуостров Атия (Христов 2018а, 31 – 48) и на запад до крайбрежните обекти на залива Форос (Николов 2015, 119 – 130).

Scroll to Top