На 31 март и 01 април зала 2 „Българските земи през периода от края на VI н. пр. Хр. до VI в. сл. Хр.“ ще бъде временно затворена за посетители, поради преаранжиране на експонатите.Залата ще бъде затворена:На 31 март от 10:00 до 14:00 ч.01 април от 10:00 до 11:00 ч.

Съобщение от Националния исторически музей

На 31 март и 01 април зала 2 „Българските земи през периода от края на VI н. пр. Хр. до VI в. сл. Хр.“ ще бъде временно затворена за посетители, поради преаранжиране на експонатите.З

алата ще бъде затворена:
На 31 март от 10:00 до 14:00 ч.
01 април от 10:00 до 11:00 ч.

Scroll to Top