Автор: Мариела Инкова, Съкровището на хан Кубрат

Съкровището на хан Кубрат

През 1989 г. Държавният Ермитаж в Ленинград (СССР, дн. Санкт Петербург, Русия) организира временна изложба „Съкровище на хан Кубрат. Култура на българи, хазари, славяни”, която гостува в залите на Националния исторически музей в София. В нея участват голяма част от вещите, открити при с. Малая Перешчепина, както и паметници на синхронните култури на българи, славяни и хазари от зоната на Севернопричерноморските степи от периода VІ – VІІ в..

Идентифицирането на находката като гроб на кан Кубрат, пряко я свързва със зората на българската държавност. Поради тази причина, с разрешение на специалистите от Ермитажа, без увреждане на оригиналите, са снети силиконови отпечатъци на малка част от гостуващите паметници. По тях впоследствие са изработени галванопластични копия на 9 премета, представени в настоящия каталог.

Днес копията на това значително за българската история съкровище са част от постоянната експозиция на Националния исторически музей в София.

Scroll to Top