Книгата е най-важният етнографско-фолклорен труд на художника Иван Енчев-Видю (1882-1936), издаден приживе; Събраният теренен материал има важно значение за по-сетнешното изучаване на народната култура в Добруджа и за миналото на този български край изобщо.

Стари и нови паметници в Добруджа. Художествено-етнографичен етюд

Ив[ан] Енчев-Видю „Стари и нови паметници в Добруджа. Художествено-етнографичен етюд“. Печатница на С. М. Стайков, София: 1918 // 104 с.

Scroll to Top