„Спасяване на две раннохристиянски гробници (края на IV-началото на V в.) от центъра на София“

Цел: консервация, укрепване и реставрация на две твърде редки зидани с тухли раннохристиянски гробници (края на IV-началото на V в.) от западния некропол на древна Сердика в центъра на София, защитата им от по-нататъшното вредно влияние на околната среда чрез покривна конструкция и социализацията им в двора на Националния исторически музей. Гробниците са изкопани от археолози по време на строителни дейности в района на Солни пазар, София, демонтирани са и са пренесени в двора на Националния исторически музей.

Времетраене: ноември 2008-октомври 2009 г.

Финансиран от: Държавния департамент на САЩ- Посланически фонд за опазване на културата, /AFCR/, като победител за целия свят в съответния раздел.

Резултати: Укрепване, консервация и реставрация на гробниците и покриването им със защитна конструкция за защитата им от вредни влияния. Гробниците могат да бъдат видяни в двора на музея.

Scroll to Top