Представяме тук първата българска всеобхватна домакинска книга понеже нейното издаване – в три издания за четири години – е част от целенасочена и нарочна дейност за ускорено излизане на българското общество от османския средновековен мрак, за цялостното модернизиране на България.

Семейно съкровище (домашна енциклопедия). Част I. Трето издание (поправено и допълнено).

А[нтон] Н. Делев Семейно съкровище (домашна енциклопедия). Част I. Трето издание (поправено и допълнено). Печатница на Бр. П. Спиркови, София: 1895 // 677 с.

Scroll to Top