Ръководство и отдели

Ръководство и отдели

Национален исторически музей
ул. „Витошко лале“ 16
София 1618
БЪЛГАРИЯ

Административен отдел
Секретариат
тел.: +359(0)2 955 42 90;
+359(0)2 955 76 04/ 102, 103;
e-mail: nim1973@abv.bg

Библиотека
тел.: +359(0)2 955 6 04/ 129

Ръководство

Директор на НИМ – доц. д-р Бони Петрунова Зам. директор – проф. д-р Иван Христов Зам. директор – инж. Надя Николова

Отдел „Информационно обслужване и връзки с обществеността“

Михаил Ваклинов – ръководител тел.: +359(0)2 955 76 04/256;
GSM: 0895 686 860
e-mail: nim.pr@abv.bg

Отдел „История на бългaрските земи в Древността (Праистория – Късна Античност)“

д-р Маргарита Попова – ръководител
тел.: +359(0)2 955 76 04/ 115, 116
e-mail: nim.archeology@historymuseum.org

Отдел „История на България през Средните векове (VII-XVII в.)“

гл. ас. д-р Мариела Инкова – ръководител
тел.: +359(0)2 955 76 04/ 117, 118

Отдел „История на България през Възраждането (XVIII-XIX в.)“

д-р Михаил Симов – ръководител
тел.: +359(0)2 955 76 04/121, 138

Отдел „Нова и най-нова история“

д-р Валентина Задгорска – ръководител
тел.: +359(0)2 955 76 04/ 109, 110, 219
e-mail: nimhistory@abv.bg

Отдел „Експозиционна и международна дейност“

гл. ас. д-р Петранка Неделчева – ръководител
e-mail: p.nedelcheva@historymuseum.org

Отдел „Екскурзоводи и информатори“

Петър Стефанов – ръководител
(0896 689 418)
тел.: +359(0)2 955 76 04/221;
+359(0)2 955 42 80;
GSM: 0896 720 336
e-mail: ekskurzovodinim@abv.bg

Отдел „Фондове“

Галина Драганова – ръководител
тел.: +359(0)2 955 76 04/ 122–124
e-mail: fondove_nim@abv.bg

Централна лаборатория за консервация и реставрация

Марио Дамянов – ръководител
тел.: +359(0)2 955 76 04/ 126, 127, 134
e-mail: nim_clkr@abv.bg

Отдел „Отдел „Технически“

Михаил Николов – ръководител
тел.: +359(0)2 955 76 04/ 112, 113, 218

Човешки ресурси

тел.: +359(0)2 955 76 04/106;

Финансово-счетоводен отдел

Ирина Станоева – ръководител
тел.: +359(0)2 955 62 26;
+359(0)2 955 76 04/ 107, 108

Scroll to Top