Изключително редките и красиви експонати – собственост на Националния исторически музей са открити почти унищожени в резултат на иманярска намеса. Кнемидите са предадени в музея силно деформирани и фрагментирани в далечната 1995 г.

Реставрирани бронзови наколенници от района на Сатовча, Благоевградско

В края на 2021 година беше зaвършена реставрациятa на чифт бронзови наколенници от района на Сатовча, Благоевградско.
Изключително редките и красиви експонати – собственост на Националния исторически музей са открити почти унищожени в резултат на иманярска намеса. Кнемидите са предадени в музея силно деформирани и фрагментирани в далечната 1995 г.

Вероятно са били част от погребалните дарове на войн от V век преди Христа. Изработени са от качествен бронз, като индивидуално защитно въоръжение. С помощта и изключителния талант и професионализъм на реставратора Георги Илиев от РИМ Ямбол, паметниците успяха да възвърнат първоначалния си облик.

Реставрацията на наколенниците е извършена, като част от проект: „Реставрация, консервация и експониране на антични артефакти от фонда на НИМ“ с ръководител Павлина Девлова, реализиран с финансовата помощ на Министерство на културата.

Scroll to Top