Първите часове на 18 май 1876 г. От Бутан четата се отправя към голямото българско село Борован, като по пътя си отбива атаките на черкезки групи, нападащи ги изневиделица.

Пътят на Ботевата чета: Борован

Първите часове на 18 май 1876 г.

От Бутан четата се отправя към голямото българско село Борован, като по пътя си отбива атаките на черкезки групи, нападащи ги изневиделица. Надеждата, че група въстаници ще се присъедини към четата в Борован се оказва напразна. Никола Обретенов си спомня, че само една жена им донесла вода. Четниците не мигват цяла нощ и изтощени напускат селото.

Scroll to Top