Проект „Приказки за тъкането”

Цел на проекта: обучение на деца от Средно училище да сеца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев” за работа с оригинален тъкачен стан

Времетраене: март 2010 – февр. 2011

Съфинансиран от Столична програма „Култура”

Резултати: обучени 38 ученици с увреден слух; проведени 19 занятия; организирана изложба с изработени от тях предмети през февруари 2011 г. в сградата на НИМ.

Scroll to Top