Автор: Иван Христов, Полуостров/остров Св. Тома. История и археология на черноморските острови

Полуостров/остров Св. Тома. История и археология на черноморските острови

Крайбрежните зони заедно с прилежащите им острови са безценни пространства, където континентите се срещат с морето и океана, където човекът е намерил благоприятни условия за своето стопанско и културно развитие. Това са места, заселени от човечеството от най-дълбока древност и са намирали почти всичко необходимо за своето съществуване. В последните десетилетия съвременният човек ги разпознава като места за отдих, но в миналото морските пространства са били прекосявани за търговия и обмен на култура и влияние.

Pages-from-остров_Св_Тома_Иван_Христов.pdf

×
Scroll to Top