През 977 г. бъдещият български цар Самуил (997-1014) предприема няколко похода във византийските земи – в Мизия, в Тракия, в Македония, в Тесалия и Пелопонес; дори обсажда крепостта Лариса в Тесалия и след 5 години я превзема.

Победата на българската войска в прохода Траянови врата, 17 август 986 г.

Надгробна плоча в памет на родителите и най-големия брат на цар Самуил (997-1014)992-993 г., мрамор, църква „Св. Герман“, с. Герман, южен бряг на Преспанското езеро „† В името на отца, и сина, и Светия дух, аз Самуил, раб божий, полагам помен на баща [си] и майка (си) и брат [си] на този кръст. Това са имената на покойните: раб божий Никола, [Рипсимия и] Давид. Написа се в годината от сътворението на света 6501 [992/93], индикт [6]“.
Надгробна плоча в памет на родителите и най-големия брат на цар Самуил (997-1014)992-993 г., мрамор, църква „Св. Герман“, с. Герман, южен бряг на Преспанското езеро
„† В името на отца, и сина, и Светия дух, аз Самуил, раб божий, полагам помен на баща [си] и майка (си) и брат [си] на този кръст. Това са имената на покойните: раб божий Никола, [Рипсимия и] Давид. Написа се в годината от сътворението на света 6501 [992/93], индикт [6]“.

Scroll to Top