Ръкописът е майсторски подвързан в ръчно изработена кожена подвързия, очевидно дело на опитен книговезец, който е подходил особено отговорно предвид ценността на историческия документ.

Открит е неизвестен досега препис на История славянобългарска

В навечерието на националния празник 3 март родната научна общественост с изненада научи за съществуването на неизвестен досега препис на История славянобългарска. Ръкописът е майсторски подвързан в ръчно изработена кожена подвързия, очевидно дело на опитен книговезец, който е подходил особено отговорно предвид ценността на историческия документ. Именити учени вече обявиха и резултатите от текстологичния анализ. Според тях става дума за точен препис на паисиевия текст, направен на новобългарски език в рамките на изминалите пет месеца от ръцете на десетки, или дори стотици, различни преписвачи. Специалистите изразиха искрено удивление от появата на подобен труд в ерата на дигиталните технологии и добавиха, че лесно се забелязва неопитността на много от преписвачите, компенсирана обаче с много старание и усърдие в точното предаване на паисиевите слова.

И ако трябва да сме напълно сериозни, искрено благодарим на всички, които се включиха в създаването на „музейния препис” на История славянобългарска. Това беше част от нашите инициативи за отбелязване на 300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски и 260-годишнината от написването на знаменития му труд. Вие заедно създадохте един ценен спомен и увеличихте броя на преписите на Паисиевата история с още един. Сигурни сме, че някой ден този препис ще намери място в музейните витрини, като свидетелство за това, че и през 21-ви век не сме забравили посланията на Хилендарския монах и духа на онази епоха, когато просветата и знанието за собствената история вдъхновяват и дават упование на българите в борбата им за свобода.

Scroll to Top