Националният исторически музей търси да назначи уредник в отдел „Фондове“. Предимство ще имат кандидати с висше образование в направления: История, Архивистика и документалистика, Музеология, Изкуствознание.

Обява

Националният исторически музей търси да назначи уредник в отдел „Фондове“. Предимство ще имат кандидати с висше образование в направления: История, Архивистика и документалистика, Музеология, Изкуствознание.

Телефон за контакти: 0896 71 68 09
Веселина Иванова – зав.човешки ресурси

Scroll to Top