Излезе от печат книгата на проф. д-р Иван Христов „Тайните на залива Ченгене скеле в Черно море. Археологически обекти и находки в крайбрежната зона между полуостров Метоха и нос Форос”.

Нова книга по черноморска история и археология

Излезе от печат книгата на проф. д-р Иван Христов „Тайните на залива Ченгене скеле в Черно море. Археологически обекти и находки в крайбрежната зона между полуостров Метоха и нос Форос”.

Тя е съвместно издание на Националния исторически музей и Регионалния исторически музей в гр. Бургас. Настоящата книга е своеобразно продължение на публикациите на автора, свързани с археологическите проучвания на западното крайбрежие на Черно море през последните 10 години.

В случая акцента пада върху крайбрежната територия заключена между полуостров Метоха (нос Чукалята) и полуостров Форос (нос Форос) до Бургаския залив. Изборът на тази територия не е случаен. Тя е своеобразно бяло петно на археологическата карта на Бургаския регион, имайки предвид че археологическите проучвания в крайбрежната зона на границата между община Созопол и община Бургас са ограничени както следва: на изток до полуостров Атия, на запад до крайбрежните обекти на залива Форос.

Приносът към допълването на археологическата карта на Бургаския залив е видим от изнесената в монографията подробна информация за обекти, останали неизвестни или слабо познати до лятото на 2020 г. За първи път в научно обръщение се представят резултати от подводни проучвания в една обширна акватория заключена на север до остров Св. Анастасия, на запад до нос Каба Бурун и на изток до нос Чукалята.

Само по себе си изследването има за основа интердисциплинарен подход чрез използването и анализа на разнообразния изворов материал (археологически находки, запазени писмени сведения от османски документи, пътеписи на западноевропейски пътешественици и дипломати, български краеведи, различни по вид и хронология карти). Целта е да се възстанови картината на селищните процеси в проучвания регион за дълъг исторически период. Книгата следва методите и на съвременната историческата география, която съсредоточава вниманието си както върху миналата география и проявата на различни явления в пространството тогава, така и с влиянието на географския фактор върху историческия процес. В тази насока са коментирани процеси свързани с: географски промени на бреговата ивица във времето, реконструкция на минали географии, последвало развитие на т. нар. културен ландшафт, открояване на първопричините за развитие на дадено селище около водоизточници, пътни връзки и комуникации както на сушата така и по море.

В структурно отношение книгата се състои от 7 части. Подробно са представени резултатите от археологическите разкопки на елинистически укрепен обект на нос Чироза и подводните издирвания в залива Ченгене скеле през 2020-2022 г.В книгата е включен коментар върху запазените писмени сведения и археологически материали за обекти в по крайбрежието на Бургаския залив, като античното селище на нос Каба бурун, късносредновековното селище и едноименен пристан Ченгене скеле, село Чукаля, метоха на островния манастир Св. Анастасия и др. Приложени са множество фотоси,чертежи и карти които онагледяват сполучливо изнесената информация.

Книгата на проф. д-р Иван Христов ще бъде представена през месец юни в Бургас. Тя е достъпна за свободно четене и сваляне на сайта на Националния исторически музей – ТУК

Scroll to Top