“Музейно образователно ателие по традиционно тъкачество “От нишката до чергатa“

Цел на проекта: създаване на ателие по традиционно тъкачество за обучение на деца от различни възрастови група

Времетраене: ноември 1999 – ноември 2000 г.

Съфинансиран от Столична програма „Култура”.

Резултати: закупен тъкачен стан и оборудвано постоянно ателие по традиционно тъкачество; организирана изложба с продукти, изработени от деца.

Scroll to Top