Международен проект “Canepal” – Европейското наследство на овцевъдството и пастирския живот

Цел на проекта: да изследва, интерпретира и покаже пред различни аудитории ценността на културното наследство свързано с отглеждането на овцете и пастирския живот в Европа – минало и съвременност; да го свърже със съвременните социални и икономически проблеми, които могат да повлияят върху устойчивото развитие на селските райони, в това число и въпроси на социалната изолация; да създаде среда за обмяна на опит и да поощри съвместни дейности между музеи, изследователи и педагози. Проектът е насочен към различни аспекти на наследството и на икономиката на овцевъдството с обобщаващ подход, включващ занаяти, архитектура, изкуство, ландшафт, устна традиция, музика, начин на живот, обработка на храна и готвене

Ръководител на проекта: Унгарски музей на откритоПартньори по проекта: 9 партньори с голям опит в изследването на селската култура от 8 европейски страни, включващи етнографски и други музеи, университети, изследователски институти, експерти по технологии, учители и ученици от средните училища от: Швеция, Унгария, Полша, България, Гърция, Италия, Франция, Естония

Времетраене: септември 2010-август 2014 г.

Съфинансиране: Европейска комисия по програма „Култура 2007-2013”.

Резултати: 10 тематични изследователски доклади; книга с рецепти; DVD с пастирска музика; две международни конференции и 6 тематични уъркшопа; виртуален музей; международна експозиция в Будапеща с общ поглед към европейското културно наследство, свързано с овцете и пастирския живот – с каталог; 7 тематични експозиции с аудиовизуални експонати – в 6 страни; каталог на документи; образователни материали за използване в училищата, включително и компютърна игра и др.

ДОКУМЕНТИ И ВРЪЗКИ

Scroll to Top