„Късноантична и средновековна крепост „Калята“ край гр. Якоруда“

Сбирката е обособена във връзка с археологическото проучване на крепостта „Калята“ край Якоруда, започнало през 2007 и продължило с прекъсвания до 2021 г. под ръководството на гл. ас. д-р Мариела Инкова. Обхваща движими културни ценности с широк хронологически обхват, свързани с обитанието на местността:

керамични фрагменти тип „Цепина“ /1/, сред които преносими жертвеници, прешлени за вретено, фибули, датирани III – I в. пр. Хр., предшестващи изграждането на крепостта /2/; късноантични, свързани с нейното функционирането като укрепено селище на местното население – предимно предмети на бита /2в, 2с/ и на практикуваните занаяти: кухненска керамика /2а/, питоси /3/, жарник (мангал) /4/, тиган, капак на тенджера /5/, прешлени за вретено, ножове, точила, ножици за стригане на овце, хлопатари, тежести за вертикален тъкачен стан, прешлени за вретено, напръстни хурки с изображение на птичка /7/, мистрия с полепнал по нея хоросан /8/, аксесоари към облеклото – токи /9, 10, 11/, апликации /6/, фибули, фрагменти от дървено сандъче с костени апликации и метален обков /12/ и въоръжение, сред които се открояват железни пика /13/, връх на копие /14/, върхове на стрели, умбо на щит /15/, датирани в VI в. Опожаряването на крепостта, вероятно при славяно-аварското нашествие в зоната на р. Струма и Места през 70-те години на века довело до хиатус, поради което липсват паметници от следващите няколко века.

Средновековните артефакти в сбирката отразяват възобновяването на живота в укреплението през периода XI /8/ първата половина на XIII в., когато нов пожар прекъсва обитанието. Преобладават предмети, свързани с дърводелството /16/, животновъдството, битова керамика, прешлени за вретено, накити и др. /17,18,19/. Внимание заслужава колективна находка с 6 кръста. Ценните за населението вещи вероятно са били укрити в гърне със семена от ръж. Сред тях има елементи от църковен полиелей или поликанделон /20/ и нагръдни реликварни кръстове с изображение на двойката близначни светци св. Власий – св. Георги /21/ и св. Димитър – св. Никола, покровители на земеделието /22/.
Следите от монетната циркулация на крепостта от III – I в. пр. Хр.,  VI в. и XII – първата половина на XIII в. се съхраняват в сбирка „Нумизматика и сфрагистика“.

Scroll to Top