Комплект от два тома с материали за археологическата карта на Сърбия, включващ археологически обекти и паметници в Западна и Централна Сърбия от палеолита до XVIII в.

Археологически паметници и обекти в Сърбия. Под редакцията на Джурдже [Георги] Бошкович. Белград: 1953-1956

Археолошки споменици и налазишта у Србији. I: Западна Србија. Уредник Ђурђе Бошковић. Српска академија наука, „Грађа“, књига IX. Археолошки институт, књига 2. Београд: 1953 // 219 с.

Археолошки споменици и налазишта у Србији. II: Централна Србија. Уредник Ђурђе Бошковић. Српска академија наука, „Грађа“, књига X. Археолошки институт, књига 3. Београд: 1956 // 293 с.

Археологически паметници и обекти в Сърбия. I: Западна Сърбия. Под редакцията на Джурдже [Георги] Бошкович. Сръбска академия на науките, „Материали“, книга IX. Археологически институт, книга 2. Белград: 1953 // 219 с.


Археологически паметници и обекти в Сърбия. II: Централна Сърбия. Под редакцията на Джурдже [Георги] Бошкович. Сръбска академия на науките, „Материали“, книга X. Археологически институт, книга 3. Белград: 1956 // 293 с.

Scroll to Top