Колекция „Шевици”

Колекция „Шевици“ се създава през 1977 г., като включва везбени текстилни материали, постъпили във фонда на музея още от самото му създаване. Част от тях са придобити по време на етнографските експедиции на НИМ в различни региони на страната, а други са дарени или откупени от частни лица и колекционери.

Сбирката се обогатява значително след присъединяването към НИМ на фондовете на Националния музей „Рилски манастир”. Колекцията днес наброява повече от осемстотин инвентарни номера с над хиляда единици, отнасящи се хронологически към периода XIX – първата половина на XX в.
Везбената декорация се прилага почти по всички дрехи и допълнителни принадлежности към облеклото и е съществен елемент в изграждането на цялостния костюм. Орнаментирането на традиционното българско облекло с везмо е със старинен произход и е характерно до края на ХІХ – началото на ХХ век, когато променените икономически, социални и пр. условия, както и новите естетически тенденции, провокират неговото отпадане.

Прочети целия текст
Scroll to Top