Колекция „Сфрагистика” (печати)

Колекцията „Сфрагистика” на Националния исторически музей се състои от над 800 броя единици. Това са предимно печати, обхващащи хронологично периода от XVII до 60-те години на XX век, които могат да се разделят на няколко групи: 

Печати на държавни институции и учреждения – тук трябва да се посочат печат с герба на Княжество България от 90-те години на XIX век, печати на министерства, общини, дипломатически представителства в чужбина, военни части и др.

Печати на училища, читалища и културни институции, сред които печат на Ефорията на Евлоги и Христо Георгиеви, печати на Народния театър и Народната опера, на читалището „Г. С. Раковски” в София, на музикалното училище във Варна и др.

Лични печати на изтъкнати българи като генералите Никифор Никифоров и Радко Димитриев, на проф. Васил Златарски и проф. Петър Ников, на полк. Иван Станчев и др. Особено ценен е запазеният печат на котленския търговец Матей Хаджипетров от средата на XIX век.

Печати, свързани с дейността на Българската екзархия в края на XIX и началото на XX век. Сред тях са печати на Екзархията, печат на Екзарх Йосиф I, на Велеския митрополит Мелетий, на български общини, училища и църкви в Одринска Тракия и Македония.

Лични печати с надписи на османо-турски език, като някои от най-старите предмети от колекцията спадат към тази група.

Печати, свързани с дейността на комунистическата партия в България преди и след 9 септември 1944 г. – на партийни групи и организации от различни български селища, партизански печати, печати на местни организации, на Съюза на борците против фашизма; фалшиви полицейски печати, и др.

Копия и възстановки на печати от Българското възраждане, сред които печати, използвани в революционната дейност на Васил Левски, лични печати на видни възрожденци, печати на читалища и училища.

Scroll to Top