Колекция „Снимки от Възраждането”

Снимките са ценен източник на информация за историческото минало на българите от 19 век, чрез тях точно и обективно се илюстрира историята. Снимките са източник на информация и за развитието на българската фотография. В музейната практика снимките се използват в научно-изследователската, експозиционната и издателската дейност, при организирането на изложби и музейни експозиции, при създаването на филми, при отразяване на юбилейни годишнини от важни исторически събития.

Колекцията „Снимки от Възраждането” от фонда на НИМ съдържа над 300 инвентарни номера. В нея се съхраняват оригинални или фоторепродуцирани портрети и снимки с документален характер. Хронологичните граници включват снимки от края на 19 век до началото на 20 век.

Основният принцип при формирането на колекцията е издирването, съхранението и експонирането на снимки, документиращи водещи български възрожденски личности, техните семейства и съратници и чуждестранни фигури с важна роля в историческата съдба на българите от 19 в. Паралелно с основната тематична линия, колекцията се допълва от документални свидетелства – снимки, фоторепродукции и пощенски картички с изображения на знакови исторически местности и паметни събития, свързани с българското Възраждане.

Прочети целия текст
Scroll to Top