Колекция „Нагръдни и други отличия и награди“

Колекцията съдържа над 5000 броя наградни отличия. Ценна, атрактивна и представителна, тя включва български ордени, медали и знаци, учредени в Княжество и Царство България; отличия, утвърдени след 1944 година, чужди ордени и медали.

В Националния исторически музей се съхраняват наградни отличия, отсечени по повод юбилейни годишнини и важни исторически, научни, културни и спортни събития.

С изключителна историческа стойност са матриците на княжески и царски ордени, медали и знаци, постъпили в Националния исторически музей през 2010 г.

Музеят притежава част от личната колекция от високи степени ордени и медали на българския патриот и дипломат Димитър Станчов.

Богата и пълна е сбирката от отличия, учредени в Народна република България, сред които са и знаци на различни градове от страната.

Значими са грамотите и наградите, получени от известни български личности за постигнати успехи в областта на културата, науката и спорта като художника Иван Ненов, Христо Вакарелски, Георги Парцалев, Людмила Прокопова, Стефка Костадинова и др.

В Националния исторически музейсе съхраняват наградни отличия на Министерството на външните работи, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, отсечени в Република България, действащи в настоящия момент.

Колекцията се комплектува от 1975 година.

Scroll to Top