Колекция „Документи от Възраждането”

Националният исторически музей притежава колекция „Документи от Възраждането”, която наброява повече от 290 музейни единици, тематично свързани с епохата на българското Възраждане.

Принципът на формирането на колекцията е издирването, опазването и научната обработка на важни документи от официален и личен характер, създадени в периода на Възраждането 18 – 19 в. които се използват при организирането на временни изложби и постоянни музейни експозиции, служат като изворов материал за научни публикации и издания: 

Документите свидетелстват за живота и дейността на водещите възрожденски фигури, отразяват ключови политически и обществени събития от историята на българите през 18 – 19 век. Те са с различно съдържание и време на създаване в рамките на възрожденския период. Като тематика в центъра на вниманието са етапите от борбата на българския народ за независимост – културно-просветното движение, борбата за независима църква и национално-освободителното движение.

Прочети целия текст
Scroll to Top