Колекция „Бронзова епоха“ от средата на IV хил. пр. Хр. до края на II хил. пр. Хр.

Същината на сбирка № 2 – „Бронзова епоха“ са археологически предмети, които се датират в бронзовата епоха – от средата на IV хил. пр. Хр. до края на II хил. пр. Хр.

Находките са изработени от керамика, камък, бронз, мед или сплави на медта, стъкло и др. Те имат различни форми, размери и тегла, както и функции.

Значителна част от тях произхождат от археологически проучени обекти – селищата до Михалич, Свиленградско, Созопол, крепостта Констанция, Симеоновградско, Лепица, Плевенско, светилищата до Доситеево, Хармалийско и Беланташ, Асеновградско, ритуалните структури и некропол до Дъбене, Карловско, гробната находка от Хасковско и др., а останалите са с неизвестно местонамиране.

Scroll to Top