Сборникът е посветен на 45 годишната изследователска и музейна работа на доц. д-р Николай Марков от отдел „Българските земи през Средновековието VII-XVII век”.

Излезе от печат том 34 на „Известия на Националния исторически музей“

Scroll to Top