Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна през 2020 и 2021 г.

Обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна през 2020 и 2021 календарни години за служителите на Национален исторически музей, работещи в гр. София, Община Перник и Община Враца

Scroll to Top