Експозицията за Третото българско царство е разположена в зала № 5 на Националния исторически музей и обхваща периода от възстановяване на българската държава през 1878 г. до обявяването ѝ за Народна република през 1946 г. Повече от 800 броя културни ценности представят основни събития от родната история, свързани с политическото, икономическо и културно развитие на Нова България.

Сред експонатите са Търновската конституция, гербове на Княжество и Царство България, възпоменателни медали, живописни портрети и снимки на българските монарси – княз Александър І, княз Фердинанд І (цар от 1908 г.), княгиня Мария Луиза, царица Елеонора, цар Борис ІІІ и царица Йоанна. Показани са лични вещи, документи и портрети на изтъкнати политически, културни и научни дейци, сред които са Тодор Бурмов, Петко Каравелов, Драган Цанков, Стефан Стамболов, д-р Константин Стоилов, Александър Малинов, Андрей Ляпчев, Алеко Константинов, Елисавета Багряна, Васил Гендов, проф. Васил Златарски, проф. Гаврил Кацаров, проф. Богдан Филов и др.
В богатата по съдържание експозиция са подредени оригинални документи и предмети, свързани с политическия живот в страната, Съединението на Източна Румелия с Княжество България, обявяването на Независимостта на България, икономическото ѝ развитие, войните за национално обединение. Любопитни са експонатите, представящи учебното дело, българската литература и наука, кино и опера.

Прочети целия текст
Scroll to Top