Традиционното облекло от края на ХІХ и началото на ХХ в. е важна част от материалната култура на българския народ. Наред с езика, то е един от най-автентичните показатели за народностна принадлежност.
В експозицията са представени традиционни костюми от различните етнографски области – Добруджа, Тракия, Родопи, Дунавска равнина, Старопланинска област, Шоплука и Македония.

В основните си форми народните носии са облекла, съобразени с различните условия на труд и пригодени към основните поминъци на българите в миналото – земеделие и скотовъдство. Дрехите най-често са вълнени, конопени или ленени – направени са от основните суровини, които българинът добива и са подходящи за променливите климатични условия. Изработването на облеклото (от суровините до везбената украса по дрехата) до късно е ръчна домашна дейност – преди всичко на жените и отчасти на мъжете в семейството.

Прочети целия текст
Scroll to Top